Pieskovanie

20160218_143310

Pieskovanie pomocou zariadenia DBS 200RC