Spoločnosti PB-PROFIKOVO s.r.o. bola udelená známka Spoľahlivý strojársky podnik 2015.

NiS SR týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia, ktorý bol zameraný na spoľahlivosť podnikov pôsobiacich v odvetví strojárstva na území Slovenskej republiky.

Známka Spoľahlivý strojársky podnik odzrkadľuje neustále napredovanie spoločnosti a upevňovanie si pozície na trhu, ale taktiež vysokú kvalitu, spoľahlivosť a profesionálny i odborný prístup.